Chính Sách Bảo Mật - Privacy Policy

Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật này trước khi bạn tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn phần mềm, các file và các tài liệu liên quan) hoặc sử dụng các dịch vụ do Simbo cung cấp để kết nối đến Ứng Dụng. Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Thỏa Thuận này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc tháo gỡ Ứng Dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn.

 

1. Cập nhật

Thỏa Thuận này có thể được cập nhật thường xuyên bởi Simbo. Phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều kiện trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào Ứng Dụng hoặc vào website http://simbo.xyz/privacy.html để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật.

 

2. Quyền Sở Hữu Ứng Dụng

Ứng Dụng này được phát triển và sở hữu bởi Simbo, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Ứng Dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi Simbo và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của Simbo.

 

3. Tài Khoản

1. Để sử dụng đầy đủ tính năng của Ứng Dụng bạn phải tạo một tài khoản theo yêu cầu của chúng tôi, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của Simbo, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ với tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn. Chúng tôi sử dụng tính năng liên kết đăng nhâp với facebook, google, apple và yêu cầu bạn cung cấp tên, email, ảnh đai diện để hiển thị trên ứng dụng.

2. Bạn có thể yêu cầu xoá tài khoản và các thông tin liên quan đến tài khoản theo hướng dẫn

 

4. Quyền lợi và trách nhiệm

Bạn có quyền sử dụng Ứng Dụng và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Simbo:

 

5. Xử Lý Vi Phạm

Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, Simbo có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, Simbo và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

 

6. Quyền Truy Cập và Thu Thập Thông Tin

Khi bạn tạo một tài khoản, chúng tôi sẽ thu thập thông tin nhất định có thể được sử dụng để nhận diện bạn, bao gồm tên, địa chỉ email và ảnh của bạn

Chúng tôi không nhận hoặc lưu trữ mật khẩu của bất kì Tài Khoản Facebook, Google, Apple nào của bạn

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ bên thứ 3, nó có thể thu thập thông tin định danh của bạn

Các điều khoản sử dụng của các dịch vụ bên thứ 3 được sử dụng trong ứng dụng

 

7. Cam Kết Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho Simbo hoặc chúng tôi thu thập từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

8. Phí Và Các Khoản Thu

Simbo cung cấp các gói dịch vụ tính phí (gói Pro) cho phép người sử dụng tiếp cận các tính năng ưu đãi vượt trội so với dịch vụ miễn phí thông thường.

 

9. Quảng cáo và các nội dung thương mại được phân phối bởi Simbo

Khi sử dụng ứng dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng các thông tin không định danh của bạn nhằm cung cấp các nội dung quảng cáo đúng đối tượng.

 

10. Liên Lạc Với Chúng Tôi

- Địa chỉ email simbo.xyz@gmail.com

 

Trân trọng cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.