Simbo - Chính Sách Tài Khoản

Chính Sách Tài Khoản dành cho các ứng dụng của Simbo ( TYT ) có sử dụng tài khoản đăng nhập.

 

1. Tài Khoản

Để sử dụng đầy đủ tính năng của Ứng Dụng bạn phải tạo một tài khoản theo yêu cầu của chúng tôi, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của Simbo, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ với tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn. Chúng tôi sử dụng tính năng liên kết đăng nhâp với Facebook, Google, Apple và yêu cầu bạn cung cấp tên, email, ảnh đai diện để hiển thị trên ứng dụng.

 

2. Quyền Truy Cập và Thu Thập Thông Tin

Khi bạn tạo một tài khoản, chúng tôi sẽ thu thập thông tin nhất định có thể được sử dụng để nhận diện bạn, bao gồm tên, địa chỉ email và ảnh của bạn

Chúng tôi không nhận hoặc lưu trữ mật khẩu của bất kì Tài Khoản Facebook, Google, Apple nào của bạn

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ bên thứ 3, nó có thể thu thập thông tin định danh của bạn

Các điều khoản sử dụng của các dịch vụ bên thứ 3 được sử dụng trong ứng dụng

 

3. Xoá Tài Khoản

Bạn có thể xoá tài khoản và các thông tin liên quan đến tài khoản như sau:

Các thông tin liên quan đến tài khoản bị xoá bao gồm:

Tham khảo thêm về xoá thông tin liên kết với dịch vụ bên thứ 3

 

4. Liên Hệ Với Chúng Tôi

Email simbo.xyz@gmail.com

 

Trân trọng cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Simbo.